Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 8. rész

Magánélete Dr. Gáll Beatrix magánéletéről keveset tudunk. Nagyon szerette és tisztelte szüleit. Édesanyját önfeláldozó, csak a családjának élő, a családot bölcsen irányító asszonyként mutatta be önéletírásában. Édesapja emlékét úgy őrizte, mint egy szentét. „Külsejében, magatartásában született úr volt” – írta róla.  Az Ilka utcai lakásukban a szalon falát díszítették szülei…

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 7. rész

Pedagógiai és egyéb munkássága  A tudós tanárnőt 1939-ben tanulmányi felügyelővé nevezte ki a miniszter. Kereskedő leányiskolát szervezett 1941-ben a Czukor utcában. Öt tankönyvpályázat nyertese volt. Húsz középiskolai tankönyv létrehozásában vett részt. Ezek a tankönyvek a közgazdasági, kereskedelmi, elméleti vagy gyakorlati oktatását szolgálták. A tankönyvkiadó megbízásából folyamatosan lektori munkát is végzett….

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 6. rész

A világutazó Munkássága alatt nemcsak sokat tanult és olvasott, hanem sokat utazott is. Egyetemek nyári szemeszterein, közgazdasági kurzusain gazdagította tudását. Itt ismerkedett meg a legújabb kutatások eredményeivel, és az új tudománnyal, a szociológiával is. Tanulmányokat folytatott 1928-ban Németországban, 1931-ben Ausztriában, 1934-ben Párizsban, 1935-ben Koppenhágában, 1936-ban Genfben és 1939-ben az Egyesült…

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 5. rész

A tudományos karrier csúcsa  „1938.május 6-án Takaró Gyuláné dr. phil. et. oecon. Gáll Beatrix azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordult a Műegyetem Közgazdaságtudományi Karához és ennek dékánjához, hogy egyetemi magántanári képesítésre bocsátani kegyeskedjenek. A kar a kérelmet elfogadta és egyben a magántanári képesítés alapjául szolgáló Gazdaságetika c. művet bírálatra kiadta dr….

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 4. rész

Út a közgazdaság tudományhoz és a második doktorátusához  Az 1920-as évek elején a magyar kormány a gazdasági nehézségek leküzdésére infláció ellenes intézkedéseket hozott. A cél elérése érdekében csökkentették az állami kiadásokat. Az állami alkalmazottak egy részét elbocsátották állásukból. Az úgynevezett „racionalizálás” áldozata lett a fiatal tanárnő is. Elveszítette tanári állását….

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 3. rész

Egyetemi évek és az első doktorátus A tudás iránti vágy arra sarkallta az ifjú Gáll Beatrixot, hogy megszakítás nélkül tovább folytassa tanulmányait. Az Erzsébet Nőiskolában lett Apponyi kollégista t az 1917-18. tanévben. 1919-ben mennyiségtan és természettudományi tanári oklevelet szerzett, ami arra jogosította fel, hogy tanítóképző intézetekben tanítsa szaktárgyait. A harmadik…

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 2. rész

Első évek a fővárosban Gáll Beatrix 1914-ben beiratkozott az Erzsébet Nőiskolába, amelyben polgári iskolai tanítókat képeztek. A természettudományi szakot választotta. Az első tanévben magántanuló volt, mert ahhoz, hogy eltartsa önmagát, állást kellett vállalnia. A pestújhelyi elemi iskolában tanított az 1914-15-ös tanévben. A második tanévtől már rendes tanulóként folytathatta tanulmányait nappali…

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 1. rész

  Kiskunfélegyházától Budapestig  Kiskunfélegyházán 1894. december 30-án Gáll Pongráczék családjában megszületett a nyolcadik gyermek, Beatrix. A gyermekek közül kettőt még gyermekkorukban   elveszítettek. A harminchét esztendős Pekánik Ilona utolsó gyermeke a kis Beatrix. Ekkor még nem sejtette az édesanya, hogy rövidesen reá szakad a népes család minden gondja. Az édesanya ősei…

olvasson tovább

dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix emlékfüzet – Írói ajánlás

Kiskunfélegyházán 1894. december 30-án Gáll Pongráczék családjában megszületett a nyolcadik gyermek, Beatrix. A gyermekek közül kettőt még gyermekkorukban elveszítettek. A harminchét esztendős Pekánik Ilona utolsó gyermeke a kis Beatrix ebben a házban született. 1950-es években a közgazdasági középiskola tanulói csendben várják a könyvvitel óra kezdetét. Tanárnőjük nádszál egyenes tartással, páratlan…

olvasson tovább