Szalay László – 2. rész – Az ifjúság esztendei

Az ifjúság esztendei 1935 szeptemberében a frissen érettségizett Szalay László beiratkozott a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tanári szakára. Felsőfokú tanulmányait a közgazdaságtudományi kar kereskedelmi iskolai tanárképző szakán, nappali tagozatos hallgatóként kezdte el. A család anyagi helyzete ekkor sem volt rózsás, de Szalay László jó tanulmányi eredménye…

olvasson tovább

Dr. Fésős Lászlóné Hegger Éva – 2. rész

A kiskarácsonyi tanítónő Bölcskén a polgári iskolában határozta el Hegger Éva, hogy édesapja hivatását követi, tanító lesz. Székesfehérváron a Szatmári Irgalmas Nővérek tanítóképzőjébe iratkozott be. A Szatmári Irgalmas Nővérek társulata a pálosok mellett magyar alapítású szerzetesi közösség volt. A szerzetesrend tanítással, betegápolással és szegénygondozással foglalkozott. Tanítóképző intézeteikben nagy hangsúlyt helyeztek…

olvasson tovább

Patonyi László – 2. rész – Ballagása a Fay András Gimnáziumból 1962-ben

Ballagása a Fay András Gimnáziumból 1962-ben 1962-ben sikeres felvételi vizsga után kezdte meg tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A középiskolás és egyetemista Patonyi László évei nem a felhőtlen ifjúság esztendei. 1960-ban eltemették a hosszasan betegeskedő nagyapát Márkus Kálmán nyugalmazott iskolaigazgatót. Édesanyja egészségi állapota folyamatosan romlott. Alig fejezte be…

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 2. rész

Első évek a fővárosban Gáll Beatrix 1914-ben beiratkozott az Erzsébet Nőiskolába, amelyben polgári iskolai tanítókat képeztek. A természettudományi szakot választotta. Az első tanévben magántanuló volt, mert ahhoz, hogy eltartsa önmagát, állást kellett vállalnia. A pestújhelyi elemi iskolában tanított az 1914-15-ös tanévben. A második tanévtől már rendes tanulóként folytathatta tanulmányait nappali…

olvasson tovább