Szalay László – 5. rész – A vezető munka kezdete

A vezető munka kezdete Tanítványaival az iskola udvarán 1950-ben Az iskola vezetése rendkívüli feladatok elé állította az 1951-ben kinevezett fiatal igazgatót. A háborús pusztítások után a megújuló iskolaépület egy részébe beköltözött a Számviteli Főiskola. Szalay igazgató úr megértéssel fogadta a hontalanokat, akik részben Újvidékről, részben Kassáról menekültek. Akkor még nem…

olvasson tovább

Dr. Fésős Lászlóné Hegger Éva – 5. rész

Három évtized a Mester utca 56-58-ban Az iskola visszaköltözése a Bethlen térről a Mester utcába a Kőbányán lakó lányokat is érintette. Az iskola épület második emeleti tantermeit rendezték be a lányok szálláshelyének. A koedukált diákotthonban kissé megváltozott az élet. Hegger Éva nevelési elvei azonban nem változtak. A mostoha körülményekből otthont…

olvasson tovább

Patonyi László – 5. rész – Élete mérkőzése

Élete mérkőzése Nagy öröm volt számára – mert rend-kívül hagyománytisztelő volt – hogy a régi diákokból 1986-ban megalakult Mesteristák Baráti Köre az I. világháborúban elesettek emlékművét, amelyet az 1950-es években megrongáltak felújíttatták. Az új márványtábla átadási ünnepélyét is Patonyi tanár úr rendezte. A kegyeleti helyen, az emlékmű át-adáskor hangzott el…

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 5. rész

A tudományos karrier csúcsa  „1938.május 6-án Takaró Gyuláné dr. phil. et. oecon. Gáll Beatrix azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordult a Műegyetem Közgazdaságtudományi Karához és ennek dékánjához, hogy egyetemi magántanári képesítésre bocsátani kegyeskedjenek. A kar a kérelmet elfogadta és egyben a magántanári képesítés alapjául szolgáló Gazdaságetika c. művet bírálatra kiadta dr….

olvasson tovább