Patonyi László – 2. rész – Ballagása a Fay András Gimnáziumból 1962-ben

Ballagása a Fay András Gimnáziumból 1962-ben 1962-ben sikeres felvételi vizsga után kezdte meg tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A középiskolás és egyetemista Patonyi László évei nem a felhőtlen ifjúság esztendei. 1960-ban eltemették a hosszasan betegeskedő nagyapát Márkus Kálmán nyugalmazott iskolaigazgatót. Édesanyja egészségi állapota folyamatosan romlott. Alig fejezte be…

olvasson tovább

Patonyi László – 1. rész – Az életút elején

Az életút elején A második világháború lángba borított mindent. Európa egén bombákkal terhes repülőgépek dübörögtek, véres harcok folytak Európában és Afrikában éppúgy, mint a Csendes óceánon. Magyar katonák ezrei estek el az orosz harcmezőkön. E borzalmas háború, az elszabadult pokol közepette 1943. december 28-án a budapesti Honvéd Korházban Patonyi Lászlóné…

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 8. rész

Magánélete Dr. Gáll Beatrix magánéletéről keveset tudunk. Nagyon szerette és tisztelte szüleit. Édesanyját önfeláldozó, csak a családjának élő, a családot bölcsen irányító asszonyként mutatta be önéletírásában. Édesapja emlékét úgy őrizte, mint egy szentét. „Külsejében, magatartásában született úr volt” – írta róla.  Az Ilka utcai lakásukban a szalon falát díszítették szülei…

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 7. rész

Pedagógiai és egyéb munkássága  A tudós tanárnőt 1939-ben tanulmányi felügyelővé nevezte ki a miniszter. Kereskedő leányiskolát szervezett 1941-ben a Czukor utcában. Öt tankönyvpályázat nyertese volt. Húsz középiskolai tankönyv létrehozásában vett részt. Ezek a tankönyvek a közgazdasági, kereskedelmi, elméleti vagy gyakorlati oktatását szolgálták. A tankönyvkiadó megbízásából folyamatosan lektori munkát is végzett….

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 6. rész

A világutazó Munkássága alatt nemcsak sokat tanult és olvasott, hanem sokat utazott is. Egyetemek nyári szemeszterein, közgazdasági kurzusain gazdagította tudását. Itt ismerkedett meg a legújabb kutatások eredményeivel, és az új tudománnyal, a szociológiával is. Tanulmányokat folytatott 1928-ban Németországban, 1931-ben Ausztriában, 1934-ben Párizsban, 1935-ben Koppenhágában, 1936-ban Genfben és 1939-ben az Egyesült…

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 5. rész

A tudományos karrier csúcsa  „1938.május 6-án Takaró Gyuláné dr. phil. et. oecon. Gáll Beatrix azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordult a Műegyetem Közgazdaságtudományi Karához és ennek dékánjához, hogy egyetemi magántanári képesítésre bocsátani kegyeskedjenek. A kar a kérelmet elfogadta és egyben a magántanári képesítés alapjául szolgáló Gazdaságetika c. művet bírálatra kiadta dr….

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 4. rész

Út a közgazdaság tudományhoz és a második doktorátusához  Az 1920-as évek elején a magyar kormány a gazdasági nehézségek leküzdésére infláció ellenes intézkedéseket hozott. A cél elérése érdekében csökkentették az állami kiadásokat. Az állami alkalmazottak egy részét elbocsátották állásukból. Az úgynevezett „racionalizálás” áldozata lett a fiatal tanárnő is. Elveszítette tanári állását….

olvasson tovább

Berhidi Jolán emlékfüzet – Bevezető

1954. augusztus utolsó napja. Háromszáz kilométeres utazás után megérkeztem a fővárosi középiskolába, ahol másnap kezdődik az új tanév. El kell jutnom Kőbányára a diákotthonba. Nem ismerem Budapestet, tele vagyok szorongással, félelemmel. Kihez fordulhatok? Kitől kérhetek útbaigazítást? Riadtan álldogáltam az iskola udvarán, amikor az épület előtti lépcsőn elindult felém egy fiatal…

olvasson tovább

Dr. Fésős Lászlóné Hegger Éva emlékfüzet – Írói ajánlás

Kőbánya legszélén a szántóföldek ölelésében magányosan áll egy emeletes épület, a pénzügyőr laktanya. A Harmat utcához tartozik, de ide házszám helyett 42392/4-es helyrajzi számon érkezik a posta. A temetői villamos megállójától kukoricaföldön át vezet a kitaposott ösvény a laktanyáig, amelyben otthonra leltek azok a középiskolás vidéki kislányok, akik a budapesti…

olvasson tovább

Dr. Takaróné dr. Gáll Beatrix – 3. rész

Egyetemi évek és az első doktorátus A tudás iránti vágy arra sarkallta az ifjú Gáll Beatrixot, hogy megszakítás nélkül tovább folytassa tanulmányait. Az Erzsébet Nőiskolában lett Apponyi kollégista t az 1917-18. tanévben. 1919-ben mennyiségtan és természettudományi tanári oklevelet szerzett, ami arra jogosította fel, hogy tanítóképző intézetekben tanítsa szaktárgyait. A harmadik…

olvasson tovább